Rufford Small Grants for Nature Conservation (RSGs)
SAVE FOUNDATION of Australia (Inc.)
About us
Over ons
Gallery
Links
Home
News & Updates
Contacts
Hoe U kunt helpen
Welcome to ALL4AP™ website
DIRECT ACTION AGAINST POACHING.
The ALL4AP™ foundation
would like to thank all sponsors, companies and individuals
for their kind support.

Without them we could not make this difference!
ALL4AP™
ANIMAL LIFE LINE FOR ANTIPOACHING™
Dear readers,
As you probably noticed there has been no activities recorded since May 2012 from ALL4AP
.

Reason for this is that the foundation has decided to stop the project and foundation.
The ALL4AP board members would like to thank all supporters, sponsors and followers sincerely for what they meant for the team and that was a lot.
Because of this support we could save a lot of wild animals with relatively little means.

Our known sponsors and supporters have already been notified of this decision and they have thanked us for our work and commitment.
We are grateful for their help and understanding.

We would like to ask the visitors from this website NOT TO DONATE anymore, for the reason mentioned above.

Because all of us are under the impression that the work we did was important and should not be forgotten, we as a board, have decided to let the website intact as a remembrance, tribute and possible inspiration to others.

Sincerely,
for the board of Animal Life Line for Anti-Poaching
,
Martin Stiemer, Chairman
Beste lezers,
Zoals jullie inmiddels gemerkt hebben is er sinds begin mei 2012 geen activiteit meer gemeld van ALL4AP
. Reden hiervoor is dat het bestuur besloten heeft met het project en de sticchting te stoppen.

De bestuursleden van ALL4AP
willen alle supporters, sponsors en volgers heel hartelijk bedanken voor wat ze voor ons team hebben betekend en dat is veel. Door die steun hebben we enorm veel dieren kunnen redden met relatief weinig middelen.
De ons bekende sponsors van groot tot klein zijn allen reeds in kennis gesteld van deze beslissing en hebben ons bedankt voor wat we gedaan hebben. We zijn dankbaar voor hun hulp en begrip.

We verzoeken bezoekers van deze site om GEEN DONATIES meer te doen, om voornoemde reden.

Omdat velen van mening zijn dat ons werk belangrijk was en niet moet worden vergeten hebben we als bestuur besloten om de website te laten bestaan als een herinnering, eerbetoon en mogelijk inspiratie voor anderen.

Hartelijke groet,
Namens Stichting Animal Life Line for Anti-Poaching
,
Martin Stiemer, Voorzitter