About us
Over ons
Gallery
Links
Home
News & Updates
Contacts
Hoe U kunt helpen
Nieuwsbrief
Zimbabwe, 28 November 2007

Beste lezers,
We zijn alweer 4 weken verder en wat een verschil in kleuren in de vegetatie er heeft plaatsgevonden ! Vorige maand vertelde ik nog dat het gebied hier erg droog was. Echter nu de regens zijn begonnen en hun waardevolle last hebben neergelaten is alles in 2 tot 3 dagen tijd weer groen geworden. Grasscheuten komen omhoog waarmee er voor de dieren gelukkig een gemakkelijker seizoen/leven aanbreekt.
Vorige maand was ik nog erg optimistisch in mijn vertrouwen met betrekking tot de vergunning van de beheerders om onze anti stroperij activiteiten in Hwange National Park *) te kunnen uitvoeren. Helaas, de tijd gaat door en tot op heden is er nog geen officiële toezegging gekomen. Eerlijk gezegd ben ik hierdoor nogal gefrustreerd omdat ik er al zoveel aan gedaan heb mijn plannen tot uitvoer te kunnen brengen en deze belangrijke schakel nu zo lang op zich laat wachten.
Na overleg met onze partner Andrew Loveridge in Oxford hebben we besloten om toch te gaan beginnen met uitvoer van de plannen maar dan net buiten het Park. Dit gebied wordt de Gwayi Conservancy genoemd (Gwayi is een rivier). We hebben hiertoe besloten omdat het ons beter leek alvast een begin te maken dan nog langer te gaan zitten afwachten. De dieren in het wild hebben ons nu meer dan ooit nodig en we willen ook onze sponsors en donateurs niet teleurstellen.
Wij gaan ervan uit dat de toestemming om in Hwange National Park te kunnen opereren wel komt maar in een later stadium. Dit is nl. precies zoals het ook gegaan is toen ik een aantal jaren geleden met de anti stroperijteams van Painted Dog Conservation (PDC) ben begonnen.
In het Gwayi gebied wonen boeren die grote stukken eigen bos bezitten welke vloeiend (zonder hekwerk) overgaan in het Park. In deze naburige boerderijen (die er overigens hetzelfde uitzien als de gebieden in het park) staat het stropen nog in de kinderschoenen.
Dit besluit gaf mij de mogelijkheid mijn plannen te gaan uitwerken en dingen in gang te zetten. O.a. toestemmingen van de betreffende landeigenaren verzamelen, aankondigingen te voor werving te gaan verspreiden voor het apu-team **), regelen van training locatie en overige benodigde faciliteiten, vervoer, eten en toestemming vragen aan de stamoudste ‘the Chief’. Gelukkig heb ik in de afgelopen jaren goede contacten kunnen opbouwen welke onontbeerlijk zijn en nu goed van pas komen. Helemaal op dit moment, nu we geen gebruik kunnen maken van de accommodatie van Wilderness Safari’s. We zijn gelukkig erg welkom in de Bush Camp van het Wilde Hondenproject (PDC). De selectie van de sollicitanten voor het apu-team kan dan ook gedaan worden vanuit hun anti stroperij kamp. Dit komt zowel ALL4AP als PDC ten goede omdat wij beiden nieuwe teamleden nodig hebben.
De “Bush Camp” wordt normaalgesproken gebruikt voor het geven van (gratis) onderwijs aan locale schoolkinderen vanaf 10 jaar en hun ouders. Wij hebben het geluk dat de Bush Camp tot en met de laatste week van januari 2008 leeg staat en wij gebruik mogen maken van deze faciliteit. Het plan is om te starten met de sollicitatiegesprekken en selectietesten op 01 December 2007.
Niet dat ik in de tussentijd niks heb gedaan…… ik verblijf nu nog in het ‘Doghouse’ bij PDC en ben aan het werk met hun APU-teams. In november zijn er enkele personeelswisselingen geweest, waaronder de manager van 1 apu-team. Hij is vervangen door een wat oudere en ervaren kandidaat (ex police-officer in Dete. Dete is een klein plaatsje hier). Hij is zeer bekwaam, enthousiast en gedreven!. Hij is nu enkele weken bezig en ik zie al flinke
verbetering en vooruitgang binnen de teams. Ik ben ervan overtuigd dat onze samenwerking en zijn waardevolle contacten beide organisaties en uiteindelijk (waar we het allemaal voor doen) het behoud van de wilde dieren en hun leefomgeving ten goede komt.
Wanneer je in Nederland woont en werkt is het moeilijk je voor te stellen dat alles hier zo onvoorstelbaar lang duurt. Dat is ook bijna niet uit te leggen. Er is eigenlijk maar 1 manier om het te kunnen begrijpen en dat is hier naar toe te komen ………..en met eigen ogen te kunnen zien en mee te maken.
Tot de volgende maand, Martin Stiemer
*) apu- is Anti Poaching Unit oftewel anti-stroperijteam
**) Hwange: spreek uit: Wengie (De g klinkt als de g in het Engelse woord Good)

NEWS

. Indian Newspaper
"the Hitvada"
reports about Martin's visit in October, 2006

. "The Times of India" online reports about anti-poaching in TATR (Tadoba-Andhari Tiger Reserve) and Mr Dhanwatey collaboration with Martin...