About us
Over ons
Gallery
we need your support!
Hoe U kunt helpen
Links
Home
News & Updates
Contacts
Hoe U kunt helpen
Nieuwsbrief
NEWS

. Indian Newspaper
"the Hitvada"
reports about Martin's visit in October, 2006

. "The Times of India" online reports about anti-poaching in TATR (Tadoba-Andhari Tiger Reserve) and Mr Dhanwatey collaboration with Martin...
Team and volunteers with snared kudu
Early morning Kalambeza 3Cº
Team after a successful clean up operation in ‘Chimwara’ Farm
Zimbabwe, Newsletter Januari & Februari 2009


Beste lezers,

Alweer twee maanden voorbij. Twee zeer natte maanden waardoor wegen moeilijker begaanbaar waren, soms helemaal niet. Het prettige, vergeleken met Europese standaarden is, dat wanneer het regent het ook echt regent; dikke buien en meestal van relatief korte duur. Al het water kan dan ook niet gelijk weglopen, maar neemt wat tijd om in de (overwegend zanderige) bodem te verdwijnen.

Chimwara
Ons team was de afgelopen 3 maanden gehuisvest in Chimwara. Ondanks dat dit in het natte seizoen was en stroperij minder is vanwege de aanwezigheid van water, bijna overal in Hwange, hebben we toch een redelijk aantal strikken weten op te halen: gemiddeld 60 strikken per maand in Januari en Februari.
In maart verhuist het team naar het kampement dat ik in 2001 gebouwd heb aan de Gwayi rivier genaamd ‘Jackal Berry’ (omdat het onder een reusachtige Jackal Berry boom gebouwd is).
We wisselen kampementen omdat het goed is voor de teams om in afwisselende gebieden te werken en niet te ‘innig’ te worden met de directe bewoners. (Iemand aanhouden die je na staat is nu eenmaal moeilijker).

Leeuwen
Fantastisch nieuws is dat de leeuwen in en om Hwange het weer goed doen. Een zestal jaren geleden waren er amper leeuwen meer te vinden, omdat er te veel op ze gejaagd werd. Nu is er al een jaar of vijf een verbod op het bejagen van leeuwen en dat heeft duidelijk een positief effect gehad op de populatie. Het verbod werd vrijwillig overgenomen door de Gwayi Intensive Conservation Area, naar aanleiding van onderzoek van onze sponsor, het Hwange Lion Research (HLR) team onder leiding van Andrew Loveridge.
2009 Is het eerste jaar waarin er op zeer beperkte schaal weer gejaagd zal mogen worden.
Uiteraard denken de dorps-bewoners anders over het groot aantal leeuwen dan wij. Genieten wij van mooie brullen, jachtpartijen en blonde manen (zie foto), dan zien dorpelingen hier en daar hun vee verdwijnen in een hongerige leeuwenmaag.

Dit is een steeds terugkerend fenomeen. Deze leeuwen zullen, als ze hun gedrag niet veranderen, worden afgeschoten als ‘probleem dieren’ door National Parks net als de olifanten die het (in groten getale) hebben voorzien op de sappige maïskolven die de burgers dit jaar hebben weten te kweken. Het klinkt cru, maar aan de andere kant blijkt hieruit dat de wildstand (tenminste met betrekking tot deze 2 soorten) het goed doet.

Feest
Na een zeer intensief jaar in allerlei opzichten, leek het ons gepast om de overige anti- stroperij teams (van PDC) en enkele vertegenwoordigers van de Politie, National Parks, en de Boswachterij uit te nodigen voor een feestje. Het was de eerste keer dat we dit deden. Het feest vond plaats in the ‘Childrens Bush Camp’ van PDC. Hieruit spreekt de goede samenwerking met onze zuster organisaties.De gasten en Anti stroperij leden werden getrakteerd op ‘Sudza’ (maismeel, de aardappel voor de Afrikaan), ‘Nyama’ (vlees) en drankjes.
De ‘Chief’ (Tribal leader) vereerde ons met zijn aanwezigheid en prees ons werk voor de gemeenschap.

We gebruikten deze gelegenheid om ons jaarverslag aan de aanwezigen voor te leggen (zie onze site).
De aanwezigen reageerden zonder uitzondering zeer positief. Mister Nkomo van de Boswachterij had zelfs een speech van 2 kantjes geschreven. Onze samenwerking met hen is sinds zijn komst ontzettend verbeterd.
Mister Zulu, het nieuwe hoofd van de Politie in Dete beloofde beterschap in het verstrekken van de resultaten naar aanleiding van onze aanhoudingen. We hebben alle vertrouwen dat deze situatie zal verbeteren.
Ook mister Kapesa van National Parks sprak lovende woorden en benadrukte het belang van bescherming van de bufferzone, waarin wij werkten voor het Park. Hij beloofde ons dat in dit jaar, meer een beroep op ons zal worden gedaan om samen stroperij tegen te gaan.

Al met al een mooie afsluiting van februari, ondanks onze (1 jaar oude) vriezer die de geest gaf net nadat we een koe geslacht hadden...!


Tot snel,

Martin Stiemer & team

(PS. Bijgaande foto is van medio februari van dit jaar. Ik had het geluk deze indrukwekkende familie tegen te komen bestaande uit een leeuwin met haar 7 ‘opgroeiende pubers’ )