About us
Over ons
Gallery
we need your support!
Hoe U kunt helpen
Links
Home
News & Updates
Contacts
Hoe U kunt helpen
Nieuwsbrief
Zimbabwe, 24 December 2007

Beste lezers,
Wanneer ik mijn vorige nieuwsbrieven teruglees, valt mij op dat ik steeds begin met een beschrijving van de omgeving. Dit zal ik aanhouden om zo een indruk te geven van de omgeving welke vaak per maand verandert. In December zijn er in Zimbabwe en Hwange gelukkig een flink aantal regenbuien gevallen. Iets minder prettig zijn de honderden verschillende soorten insecten die de regens met zich meebrengen en welke gemeen kunnen steken en soms ook blaren achterlaten (dit laatste is mij inmiddels al 2x in bed overkomen).

Maar gelijkertijd is het indrukwekkend om te zien hoe, 's avonds na een regenbui, duizenden termieten uitvliegen. Zo op het eerste gezicht een goed geregisseerd evenement waarbij de mannetjes 'de vrouwtjes achterna gaan'. Diezelfde avond nog schudden zij hun vleugels af en graven zich in, in de nu vochtige grond, om nieuwe kolonies te bouwen. Micro wildlife op macro schaal en zeker een heel belangrijke soort voor het ecosysteem!

Terug naar onze activiteiten; op 1 december jl. zijn wij, Animal Life Line for Anti Poaching (ALL4AP) en Painted Dog Conservation (PDC) begonnen met de sollicitanten naar het bezoekerscentrum van PDC te vragen voor een eerste selectie middels een schriftelijke test. En er was veel respons! In totaal 140 kandidaten meldden zich aan voor een baan als lid van ons anti-stroperijteam. Na deze eerste test bleven er 50 kandidaten over. In de 2 dagen daarna hebben wij ze getest op uithoudingsvermogen, kracht, teamgeest en intelligentie. Zoals verwacht was er een groot verschil tussen de verschillende niveaus waarbij een aantal kandidaten ook zelf opgaven. Dit verbaasde ons niet omdat het werken bij een anti-stroperijteam een zeer specifieke baan is waarbij specifieke kwalificaties nodig zijn en waarbij zowel lichamelijk- als geestelijke inspanning, doorzettingsvermogen, conditie en veel geduld (stel je eens voor hoe het is om bijv. een aantal dagen in een hinderlaag liggen) onmisbaar zijn. Deze vaardigheden vermengd met teamgeest, een grote dosis enthousiasme, motivatie en de juiste houding maken van iemand de ideale kandidaat voor deze baan.

Na de tweede testdag waren er nog 21 gegadigden over. Met hen zijn we naar de PDC Bushcamp' (zie nieuwsbrief van Nov. 07) gegaan om hen gedurende 2 weken te trainen. In deze training zijn de basiselementen aan bod gekomen zoals sporen en andere indicaties van het dierenleven te kunnen herkennen, wettenleer, E.H.B.O., kaartlezen, het werken met een GPS en ook is er een lezing gegeven door de plaatselijke Officier van Justitie. Na deze 2 weken hebben mr. Manda (PDC Antistroperij manager) en ik bij elkaar gezeten om de teamleden te verdelen. PDC had 6 mensen nodig en ALL4P 7. Er zijn 2 senior antistroperij leden van PDC overgestapt naar ALL4AP. Dit is uiteraard in goede samenspraak gegaan met PDC hetgeen de teamgeest en uitstekende samenwerking weergeeft en een bewijs is dat wij beiden hetzelfde doel nastreven.
Dit houdt dus in dat wij nu voor ALL4AP een 9 man sterk team hebben, die de wetten zullen handhaven ten gunste van de dieren in de natuur en hun leefomgeving in het gebied rond Hwange National Park en het beschermde gebied rondom Gwayi rivier (grenzend aan Hwange National Park).

Voordat de nieuwe teamleden echter de 'bush' in gaan krijgen zij nog extra les in vaardigheden die nodig zijn om te overleven in de bush en om hun mannetje te staan als getuige bij de rechtbank We zullen daarmee in januari 2008 verdergaan (na de feestdagen) en reken maar dat wij er vol tegenaan gaan.

Tot de volgende maand, Martin

Noot: op de fotogallerij vindt u foto's van de selectie en de eerste trainingsweek.


NEWS

. Indian Newspaper
"the Hitvada"
reports about M
artin's visit in October, 2006

. "The Times of India" online reports about anti-poaching in TATR (Tadoba-Andhari Tiger Reserve) and Mr Dhanwatey collaboration with Martin...