About us
Over ons
Gallery
Links
Home
News & Updates
Contacts
Hoe U kunt helpen
De Stichting

De stichting Animal Life Line For Anti Poaching™ (ALL4AP™) is in 2006 in Nederland opgericht en bestaat geheel uit vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit voorzitter Martin Stiemer (tevens oprichter van het gelijknamige project ALL4AP™), penningmeester Marcel Lunter en secretaris Ilma Hoff.

Het doel van de stichting ALL4AP™ is conform de doelstelling van het project ALL4AP™, echter haar activiteiten richten zich in het bijzonder op het werven van fondsen die ten goede komen aan anti stroperij initiatieven, onder andere in Zimbabwe en mogelijk elders.

Het profiel van het Project ALL4AP™ zal worden vergroot door het werven van fondsen en door het verspreiden van informatie.

Waarom dit initiatief?!

De Stichting Animal Life Line for Anti Poaching (ALL4AP™) is in 2006 opgericht door Martin Stiemer. Martin was 9 jaar als vrijwilliger werkzaam voor diverse natuurbeschermingsprojecten in Zuidelijk Afrika.
Hij zag dat door stroperij, veel dieren sterk in aantal achteruit gingen en dat hun leefomgeving werd vernietigd door illegale houtkap.

Stroperijmethoden, vooral door het gebruik van strikken gemaakt van (staal) draad, zijn zeer wreed, onwillekeurig en vooral verkwistend. Zij maken geen verschil tussen veel voorkomende dieren en die dieren die met uitsterven bedreigd worden ofwel oude of zwangere dieren.

In vele landen heeft wetshandhaving met betrekking tot natuurbescherming geen hoge prioriteit en/of zijn er niet genoeg financiële of materiele middelen om deze wetten op een goede manier te handhaven.

Als reactie hierop is Martin daarom gestart met het opzetten van anti stroperij teams voor een natuurbeschermingsproject in Zimbabwe. Deze teams blijken zo succesvol dat Martin nu ALL4AP™ heeft opgezet om de succesformule verder te verspreiden onder andere geïnteresseerde natuurbeschermingsprojecten, landeigenaren en bevolking.

Doel van ALL4AP™ is het stropen en de illegale houtkap zoveel mogelijk terug te dringen en de locale bevolking ervan bewust te maken dat deze manier van jagen en hout kappen op langere termijn niet vol te houden is. ALL4AP™ doet dit onder andere door middel van;

* de
inzet van anti stroperij teams;
* sterke
banden te vormen met de locale bevolking en andere betrokkenen en samenwerking met hen en locale wetshandhavers.
* voorlichting en educatie aan lokale bevolking over de niet vol te houden manieren van jagen en houtkap.

Door het inzetten van
locale arbeidskrachten, die met een baan hun familie en vrienden kunnen onderhouden, heeft dit project een belangrijke plaats binnen de gemeenschap en daardoor een groot draagvlak onder de bevolking.

ALL4AP™ onderschrijft de behoefte en het recht van de bevolking aan proteïnes in de vorm van vlees. Wij proberen daarom in overleg en samenwerking met lokale overheden en bevolking te zoeken naar alternatieven en oplossingen voor diegenen die afhankelijk zijn van stroperij voor proteïnes en inkomen.


Animal Life Line for Anti Poaching & Wildlife en Environment Zimbabwe Partnership


Sinds juni 2009 is ALL4AP een samenwerkingsverband aangegaan met Wildlife and Environment Zimbabwe (WEZ). Wij zijn ervan overtuigd dat onze samenwerking beide organisaties ten goede komt. Onze doelstellingen zijn gelijk en het bundelen van onze krachten is van meerwaarde voor alle belanghebbenden.

Wat is WEZ?
WEZ is een organisatie van vrijwilligers, geregistreerd bij Private Voluntary Organization (PVO) in Zimbabwe, en opgericht in 1927. Het lidmaatschap bestaat uit personen, families en bedrijven die zich inzetten voor de toekomst van Zimbabwe ten aanzien van milieu, natuur en bevolking.

WEZ doelstelling:
Het onder de aandacht brengen en daarbij assisteren van het belang van behoud van Zimbabwe’s natuur en milieu, het welbevinden van de huidige en toekomstige generaties en de natuurlijke bronnen van Zimbabwe zo duurzaam en efficiënt mogelijk te gebruiken.

Activiteiten van WEZ:
Wildlife Management; in verschillende beveiligde gebieden en wildparken
Centra voor milieu-onderwijs verspreid door het hele land
Veldactiviteiten; strikken zoeken en verwijderen, dierenbescherming, ontwikkeling van natuurreservaten en bescherming van bedreigde diersoorten en hun leefomgeving
Netwerken; met locale, regionale en internationale organisaties
Publiceren van ‘Zimbabwe Wildlife’ magazine, nieuwsbrieven en overige publicaties
ALL4AP is ervan overtuigd dat met het huidige WEZ netwerk (1 hoofdkantoor en 11 filialen) wij een groter bereik zullen hebben om het belang van anti- stroperij breder onder de aandacht te brengen.
Het gebied waar ALL4AP actief is, valt onder het levendige Matabeleland (provincie) en wordt geleid door actieve vrijwilligers.
Wij kijken uit naar onze samenwerking en wij zullen u op de hoogte houden van onze verrichtingen.

Martin Stiemer, Voorzitter ALL4AP, Nederland / Project manager Zimbabwe

Over ons
Bestuursleden Stichting

Voorzitter: Martin

Penningmeester: Marcel

Secretaris: Ilma

WebGuy: Flavia

Hallo lezers, welkom op onze site !
Mijn naam is Martin Stiemer en ik ben voorzitter van de Stichting ALL4AP in Nederland. Ik ben al vele jaren in de weer om pro actief bezig te zijn met het beschermen van wilde dieren.
(read more...)