About us
Over ons
Gallery
we need your support!
Hoe U kunt helpen
Links
Home
News & Updates
Contacts
Hoe U kunt helpen
Nieuwsbrief
NEWS

. Indian Newspaper
"the Hitvada"
reports about Martin's visit in October, 2006

. "The Times of India" online reports about anti-poaching in TATR (Tadoba-Andhari Tiger Reserve) and Mr Dhanwatey collaboration with Martin...
Team and volunteers with snared kudu
Early morning Kalambeza 3Cº
Zimbabwe, 12 June 2008

Beste lezers,
Zoals ik jullie al had beloofd is de mei maand een interessante en productieve geworden.
Hier volgt een verslag:

KATSHANA LODGE (verre Lodge in locale Sindebele taal..)
Op 2 mei 2008 bepatrouillerden de teams (ALL4AP en Ganda (PDC)) het gebied rondom Khatshana Lodge (ongeveer 8 km van onze basis in Hwange Safari Lodge) samen met 3 vrijwilligers uit Europa. Tijdens de patrouille hoorde het team geluiden die afkomstig bleken te zijn van een buffel koe gevangen in een kabel strik. Het arme dier probeerde uit alle macht zichzelf uit de benarde positie te bevrijden, maar deed uiteraard hiermee het tegenovergestelde. Twee leden van de unit werden weggestuurd om hulp te halen
(onze radio's werken nog niet) en het dier te immobiliseren om de strik te verwijderen. Mr. Peter Blinston en Esther van der Meer (PDC) kwamen echter te laat, het dier was reeds overleden. In de directe omgeving werden nog eens 15 kabel strikken aangetroffen.
De volgende dag bepatrouilleer de teams nogmaals
hetzelfde gebied en weer met twee (andere) vrijwilligers.
Ditmaal werden 16 stalen strikken gevonden en in de 17e was net een Koedoe overleden

Op 5 mei gingen de teams voor een laatste maal naar Katshana om er zeker van te zijn
dat er geen strikken waren achtergebleven. Op een locatie vlakbij de vorige werden nog eens 4 strikken verwijderd.
Goed nieuw was dat toen Martin ons naar de locatie bracht, we de potentiele verdachte tegen het lijf liepen en met assistentie van de Politie kon deze worden aangehouden.
Jammer was dat deze verdachte een werknemer van Safari Operator Touch The Wild was en eigenlijk 'op de lodge zou moeten letten'. In totaal werden 36 strikken aangetroffen.
De verdachte werd schuldig bevonden en gestraft.

WEXAU drinkwaterplaats, gemeenschappelijke patrouille in Hwange National Park
Op 7 mei assisteerden we National Parks en Wildlife Authorithy Zimbabwe.
We maakten ons bekend bij de dichtstbijzijnde Lodge "Linkwasha' en maakten ons kamp op bij Wexau, een water houdende waterplaats in het Zuid Oostelijke deel van Hwange National Park, ongeveer 11 km van de grens van het park met het bewoonde gebied.
De volgende dag bepatrouillerden we in de omgeving van Mfagazana en Tum Tum waterplaatsen, gaande in de richting van Gwenga drinkwaerplaats.
We hadden ons team opgesplitst in 2 groepen en elke groep werd vergezeld door een scout van National Parks.
Het eerste team vond slechts 1 strik terwijl het tweede 15 strikken verwijderde en tevens 2 oude karkassen van buffels in strikken aantroffen.
Bij Gwenga waterplaats troffen we sporen aan van 3 mensen met 3 honden, kennelijk stropres.
Op 9 mei gingen de teams van 'Hwahwadu' waterplaats naar 'Major pan' waterplaats. Ze vonden 4 strikken die gezet waren rond een waterplaats met zout. Deze plaatsen zijn populair bij dieren omdat ze hun voedng aanvulling aanvullen met mineralen. Drie van deze strikken waren gebroken en ze waren bestemd voor impala's. Ook werd een stroperskamp aangetroffen waar stropers vermoedelijk dieren hadden ontveld en het vlees gedroogd. In droge vorm is het een stuk makkelijker (lichter) om grotere hoeveelheden vlees te vervoeren. Nabij het kamp werd een strik gevonden waarin de overlijfselen van een buffel werd aangetroffen. Er waren hier veel sporen van buffels aanwezig.
Er werden deze dag 17 strikken aangetroffen.
Op de laatste dag van onze assistentie aan National Parks patrouillerde het team richting 'Magotshanyutshi' waterplaats. Op weg hiernaartoewerden 5 strikken verwijderd en bij de waterplaats nog eens 6. Weer waren de meeste strikken gezet voor buffels of dieren van die grootte. Vervolgens werd langs de grens van het Nationale Park gepatrouilleerd en werden diverse sporen van stropers die het park in waren gegaan.
Dit deel van het Park in bekend om zer actieve stropers uit de diverse dorpjes langs de grens van het Park.
In totaal werden tijdens onze gezamelijke actie 44 strikken verwijderd. Een duidelijke indicatie van hoge stroperij activiteiten. De samenwerking met National Parks ging vlekkeloos en we werden verzocht snel terug te komen om meer samen te werken. Altijd prettig om te horen.

FORESTRY COMMISSION SAMENWERKING
Op 13 mei deden ALL4AP en PDC een gezamelijke operatie met Forestry Commission (FC) (Boswachterij). De basis van F.C. ligt tegen het dorp Dete aan en de teams starten hun patrouille van daar uit. De teams werkten zich een weg door de 'bush' richting Jwapi Lodge. Slechts 1 strik werd aangetroffen.
De volgende dag vervolgeden zij hun weg in de riching van de grens van het Sikumi F.C. gebied naar de dorpjes Lupote and Dingani. Enkele sporen van menselijke activiteit werden aangetroffen en 5 strikken (allen oud) verwijderd.
Op 15 mei , de laatste dag van de patrouille, gingen de teams richting het laatste deel van het gebied dat nog niet onderzocht was bij de grens met de dorpjes Dopota en Mabale. Hier werden wederom 5 strikken aangetroffen. Five snares were recovered by both teams. Stroperij blijft ook hier aanwezig, maar gelet op de grootte van het gebied en het totaal aantal strikken van 11 valt het hier op dit moment mee.

GWAYI (Gwayi = Gwayi Rivier)
Op 21 mei bezochten ALL4AP en PDC anti stroperij teams het uitgestrekte Gwayi gebied. De boerderijen 'Good Luck'en 'Kalambeza' werden hierbij uitgekamt.
Op de eerste dag was 'Good Luck' aan de beurt. Slechts 1 oude strik werd aangetroffen.
Dag 2 en 'Kalambeza'was aan de beurt in de vroege ochtenduren.
Martin claimde dat hij half bevroren was op het dak van de auto, het was slechts 3Cº
Na het vinden van het strik troffen we menselijke sporen aan. Toen we de sporen onderzochten en volgenden leidden ze ons naar een omgehakte Mopany boom die was gebruikt om dieren van impala grootte in een strik te leiden. Eén afdruk was van een slipper, de andere van een zelfgemaakte sandaal van een autoband, zoals dat wel meer gebruikt wordt hier.
Het spoor leidde direct naar het kamp van Kalambeza Lodge en de verdenking ging dan ook meteen uit naar deze kamp bewakers. Het kamp was slechts 300m van waar we de strik hadden aangetroffen. We troffen hier 4 personen aan.
Na ons te hebben geïndetificeerd als anti stroperij unit, vertelden we wat ons naar hen had geleid. Achter het kamp werden 18 identieke strikken aangetroffen als die we zojuist hadden gezien. Na een grondig onderzoek besloten we 2 van de 4 personen aan te houden, omdat we slecht bewijzen konden vinden tegen deze twee.
Eén van de twee probeerde nog bewijs weg te moffelen door zijn slipper te breken en een helft onder zijn bed te gooien, maar dat mocht niet baten. We brachten de verdachten naar Gwayi politie post en hierna naar Dete politieburea. De hoofdverdachte vertelde de politie dat hij tegen ons nooit had bekend een strik te hebben gezet. Helaas voor hem konden we de politie een videofragment laten zien waarin hij duidelijk zei de aangetroffen strik te hebben gezet. Een geheugensteuntje om altijd genoeg bewijs te blijven verzamelen.
Ook hier waren de verdachten degenen die op de lodge en het landgoed zouden moeten passen in afwezigheid van de eigenaar.
In totaal werden 26 strikken aangetroffen en verwijderd.

GWAYI, HANKANO OPERATION
Op 28 mei bezochten we Hankano en Gwayi boerderijen, waar 11 strikken voor parelhoenders werden gevonden en 17 voor groot wild.
De volgend dag werden in Hankano geen strikken aangetroffen.
Op 30 mei werden 4 strikken gevonden op het Gwayi landgoed, waarvan 3 kabel en 1 staaldraad met koper, vermoedelijk telefoon kabel.
32 strikken werden bij deze aktie verwijderd.

MAANDELIJKSE VERGADERING VAN BELANGHEBBENDEN
Deze vergadering werd gehouden bij onze basis, namalijk Hwange Safari Lodge.
ALL4AP werd door Martin vertegenwoordigd. Heet hangijzer was het maken en onderhouden van met name de vuur brekers (brede wegen waardoor het vuur niet kan overwaaien) omdat het droge seizoen in aantocht is. De overeengekomen resolutie om 50 liter diesel en wat geld hiervoor ter beschikking te stellen bleek vrij eenvoudig in ons gebied,
Maar niet in het Gwayi en Half Way gebied. In dit gebied lijken de eigenaren van het land zich niet te bekommeren om de, door de belanghebenden aangenomen resoluties, uit te voeren. Dit is een trieste zaak, zeker voor de enkele belanghebbenden uit dat gebied die wel mee willen doen, ten gunste van hun farm en het hele gebied. Zij vrezen voor bosbranden en grote destructie van hun landgoed als er niets wordt ondernomen.

COMMENTAAR
Na een paar korte patrouilles in het Nationale Park, het Boswachterij gebied en het Gwayi gebied kunnen we zien dat stroperij nog steeds aanwezig is en zelfs hevig aan het toenemen.

Een totaal van 152 strikken tot nu toe werden aangetroffen en verwijderd.
Dit is 4 X het aantal dat vorig jaar door twee teams werd aangetroffen.

Verontrustend is het feit dat de meeste aangehouden stropers eigenlijk degenen waren die deze landgoederen en hun dierlijke inwoners zouden moeten beschermen.
Het gegeven dat er in enkele boerderijen geen strikken werden aangetroffen, zou kunnen worden geïntrepeteerd dat er geen stroperij zou voorkomen. Feit is echter dat in deze boerderijen bijna geen enkel teken van wilde dieren meer aanwezig was als sporen en uitwerpselen, dit terwijl er wel drinkwater voor de dieren aanwezig is.
Een serieuze indicatie van wat stroperij in een gebied kan aanrichten

Als we onze (ALL4AP) strikken gegevens (strikken verwijderd) vergelijken met die van Ganda (PDC) vorig jaar, hebben we nu (t/m mei)) al meer strikken opgehaald dan Ganda team deed in heel 2007.

Een duidelijke indicatie dat stroperij aan het toenemen is op dit moment.
We hopen dat deze tekens serieus zullen worden genomen door de belanghebenden, om meer schade te voorkomen.

Het beste en tot volgende maand,

Martin & team
MONTHLY REPORTS:

. Zimbabwe, October 2007

. Zimbabwe, November 2007

. Zimbabwe, December 2007

. Zimbabwe, January 2008

. Zimbabwe, February 2008

. Zimbabwe, MaartApril 2008

. Zimbabwe, June 2008

Sponsor SAVE bezoekt ons project

Op 2 juni 2008 heeft een van onze sponsors ons project in Zimbabwe bezocht. Het betreft een aantal mensen van SAVE Foundation uit Australië.

Martin en zijn team hebben hen in een presentatie een goed beeld van al onze activiteiten en resultaten kunnen geven.

Ondanks het feit dat de bezoekers erg moe waren van het reizen, konden wij hen toch overhalen om 's ochtends heel vroeg op te staan om het team te vergezellen op hun patrouille. En dat was voor hen een speciale ervaring.

Het was bijzonder leuk om hen bij ons te hebben en we hopen hen dan ook zeker volgend jaar weer te mogen begroeten.

Martin & team